Kilka informacji o biurach rachunkowych - Rachunkowość

Dodane: 01-07-2016 07:35
Kilka informacji o biurach rachunkowych - Rachunkowość dokÅ‚adnie odnotowana - nawet wypÅ‚ata z bankomatu. W przypadku zwykÅ‚ej ksiÄ™gowoÅ›ci w jakiejkolwiek formie nie ma takich problemów. KsiÄ™gowanie faktur wystawionych przez naszÄ… firmÄ™ jest banalnie proste, również proste jest ksiÄ™gowanie faktur zakupowych. Program do ksiÄ™gowoÅ›ci sam wylicza wysokość podatku vat do zapÅ‚aty lub zwrotu. Kilka kliknięć i kwestie podatkowe z gÅ‚owy. Podobnie jak z vatem jest z podatkiem dochodowym. Bardzo Å‚atwo jest wprowadzać wszelkie koszty, przychody ze sprzedaży sÄ… automatycznie pomniejszane i jest wyliczany zysk. Wszystko Å‚atwo i prosto. Wystarczy przeczytać instrukcjÄ™ programu, zapoznać siÄ™ z kilkoma informacjami na temat podatków i już można samemu prowadzić ksiÄ™gowość. Ale czy warto? Nie warto - szkoda tracić czasu - a zajmuje to sporo. Dodatkowo Å‚atwo i banalne bÅ‚Ä™dy wynikajÄ…ce z nie dokÅ‚adnej znajomoÅ›ci przepisów. Przez to, że ksiÄ™gowość maÅ‚ej firmy jest prosta to jej prowadzenie przez biuro rachunkowe jest tanie.Prowadzisz firmÄ™ w Polsce?Prowadzenie w Polsce wÅ‚asnej firmy nie jest wcale takie lekkie, Å‚atwe i przyjemne jak przekonuje rzÄ…d. Jednak najpierw trzeba rozróżnić samozatrudnienie od jednoosobowej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, Od strony formalnej to niby jedno i to samo. Dlaczego tak nie jest? Ponieważ samozatrudnieni pracujÄ… dla konkretnych firm, i zamiast pensji dla pracownika po prostu wystawiajÄ… faktury lub rachunki. Osoba która rozkrÄ™ca swój biznes to coÅ› zupeÅ‚nie innego - nie pracuje siÄ™ wtedy na rzecz jednej firmy, tylko dla wÅ‚asnych klientów. Samozatrudniony jest bardziej kimÅ› w rodzaju poÅ›rednika miÄ™dzy korporacjÄ…, a docelowym klientem. Wiadomo, że w ten sposób duże firmy po prostu tnÄ… koszty zwiÄ…zane z zatrudnieniem pracownika. Ale do rzeczy - ta różnica jest ważna, ponieważ rzeczywistość urzÄ™dnicza dla osoby, która rzeczywiÅ›cie pracuje nad wÅ‚asnym biznesem nie jest wcale fajna. Mamy bardzo skomplikowane prawo podatkowe oraz to dotyczÄ…ce dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i naprawdÄ™ trudno, żeby każdy poczÄ…tkujÄ…cy przedsiÄ™biorca siÄ™ w tym orientowaÅ‚. To prawda, że Å‚atwo jest zaÅ‚ożyć swojÄ… firmÄ™ i nawet nie trwa to zbyt dÅ‚ugo. Jednak... spróbuj zaÅ‚ożyć spółkÄ™. Bez pomocy radcy prawnego ciężko trudno jest siÄ™ zmierzyć z tematem. Zmierzam do tego, że warto wkalkulować w koszty prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci chociaż podstawowÄ… obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ…. Z pewnoÅ›ciÄ… podniesie to komfort psychiczny i zamiast skupiać siÄ™ na wypeÅ‚nianiu druczków i formularzy, bÄ™dzie można skupić siÄ™ na rozwoju firmy. Zdaj podatkiRachunkowość i finanse to jedne z najbardziej znienawidzonych przez studentów przedmiotów. Zaliczenia takie sÄ… niezwykle trudne i wymagajÄ…ce. Niejednokrotnie zdarza siÄ™, że trzeba spÄ™dzić wiele godzin przy książkach, by nauczyć siÄ™ prowadzenia ksiÄ™gi przychodów i rozchodów, dokonywania bilansów czy wypeÅ‚niania rozliczeÅ„ PIT. JeÅ›li jednak studentowi uda siÄ™ przebrnąć przez wszystkie trudne zadania i obronić pracÄ™ dyplomowÄ…, może podjąć pracÄ™ w miejscach takich, jak biuro rachunkowe. Takie biuro zmusza jednak do znacznie bardziej skomplikowanych zadaÅ„, niż te, przed którymi studenci stojÄ… na studiach. WÅ‚aÅ›nie z tego powodu, uczelnie wyższe, starajÄ…ce siÄ™ odpowiednio przygotować studentów poprzez organizacjÄ™ praktyk w ich przyszÅ‚ym miejscu pracy. Biura rachunkowoÅ›ci bardzo chÄ™tnie zatrudniajÄ… stażystów, którzy nie tylko uczÄ… siÄ™, w jaki sposób wypeÅ‚niać dokumenty. Biuro rachunkowe to przede wszystkim miejsce, w którym istnieje możliwość spotkania z klientem i przedstawienia jego sytuacji finansowej.